Vergoedingen

Wat er standaard wordt vergoed
Vanaf 2004 wordt fysiotherapie niet meer automatisch door zorgverzekeraars vergoed als u 18 jaar of ouder bent. Alleen voor bepaalde chronische aandoeningen wordt een uitzondering gemaakt. Voor hen wordt fysiotherapie wel vergoed vanaf de 21e behandeling, u kunt aan uw fysiotherapeut vragen of u hiervoor in aanmerking komt.

Aanvullende verzekering
Wanneer u naast uw basisverzekering nog een aanvullende verzekering heeft, wordt fysiotherapie ook vergoed. Ook kunnen de eerste 20 behandelingen bij bepaalde chronische aandoeningen worden vergoed. Het is belangrijk dat u vooraf informeert wat u vergoed krijgt. Vraag uw verzekeraar naar de exacte voorwaarden. U kunt met uw vragen ook terecht bij uw fysiotherapeut.

Aanvullend verzekeren: u kiest de beste optie
Om ook in de toekomst verzekerd te zijn van fysiotherapie kunt u zich aanvullend verzekeren. Veruit de meesten zijn dit nu al. Toch is het verstandig om uw situatie eens goed te bekijken. Vergelijken loont, dat zult u al snel ontdekken. Ga na hoe verzekeraars hun pakketten hebben samengesteld. Bekijk de voorwaarden, bijvoorbeeld hoeveel behandelingen u vergoedt krijgt, en de tarieven van verschillende verzekeraars.

Wij hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars. Hebben wij echter geen contract met een verzekeraar, dan zullen wij u een rekening sturen. Deze kunt u dan declareren bij uw zorgverzekeraar
Het is belangrijk om te weten hoeveel behandelingen uw verzekering vergoed.

In 2019 geldt een verplicht eigen risico in de zorg. Deze bedraagt € 385,- per volwassene. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering. Voor de fysiotherapie geldt dus dat, bij een chronische indicatie, de eerste 20 behandelingen geen invloed hebben op uw eigen risico.

Sinds een paar jaar is het soms mogelijk om bekkenbodemtherapie vergoedt te krijgen uit het basispakket. De bekkenbodemtherapie bij Fysiotherapie Slief wordt alleen vergoed vanuit het aanvullende pakket en gaat dan ook niet ten koste van het eigen risico.