Directe toegankelijkheid

U kunt bij onze praktijk terecht voor fysiotherapie zonder dat u een verwijsbrief van uw arts heeft. Als u bij ons, zonder verwijzing fysiotherapie, behandeld wilt worden verzoeken wij u, bij het maken van de afspraak, te melden dat u niet verwezen bent.

Screening

De eerste keer dat u komt zal uw therapeut een zogenaamde screening uitvoeren. De screening bestaat over het algemeen uit een gesprek. Samen met uw therapeut beoordeelt u of het verstandig is om therapie te starten zonder de arts te raadplegen. U kunt rekenen op deskundig advies van uw therapeut.

Overleg met uw arts

Voor uw gezondheid is het van groot belang dat fysiotherapeut en huisarts kunnen overleggen over uw gezondheid. Het zal eventuele behandeling ten goede komen als uw therapeut vrij en open met uw huisarts mag overleggen. Formeel is daar uw toestemming voor nodig. Die toestemming is dus in ieder geval een onderwerp van het screeningsproces. Uiteraard heeft u alle recht om overleg tussen huisarts en fysiotherapeut over uw gezondheid te beperken of te weigeren. Het zou kunnen dat behandeling daardoor niet optimaal afgestemd wordt. Het is gebruikelijk dat uw therapeut een standaard formulier gebruikt om uw huisarts op de hoogte te brengen van de uitkomst van het screeningsproces.

Na de screening

Na de screening kunnen er 4 beslissingen volgen:
1 U start behandeling fysiotherapie bij ons.
2 U start fysiotherapie bij een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in uw klachten
2 U gaat advies vragen bij uw arts
3 U start behandeling fysiotherapie en gaat ook nog advies vragen bij uw arts.
In het geval dat fysiotherapie gewenst is, kan dat bij ons aansluitend aan de screening.
Als het beter is een gespecialiseerde fysiotherapeut in te schakelen, beschikt onze praktijk over een adressenlijst van therapeuten waarmee alle specialisaties voorhanden zijn.

Wachttijd

Normaal gesproken kunt u binnen 5 werkdagen terecht voor screening. Als u acute klachten heeft kunt u normaal gesproken binnen 48 uur terecht. Als we u doorverwijzen naar een gespecialiseerde collega kunt u binnen 5 werkdagen bij die collega terecht.

Dossier

Uw therapeut maakt op systematische manier aantekeningen van het screeningsproces. Deze aantekeningen worden bewaard en evt. aan uw dossier toegevoegd.

Kosten

De kosten voor een screening vindt u in onze tarieven lijst. U kunt op deze website lezen of onze praktijk een overeenkomst heeft met uw verzekeraar voor vergoeding van de kosten. Wij hebben betalingsvoorwaarden die op verzoek verkrijgbaar zijn.