Praktijk

Kwaliteit….vanzelfsprekend

Hoe waarborgen we de kwaliteit?

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen worden gebruikt. Wie de officiële studie fysiotherapie heeft afgerond, en staat ingeschreven in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut en onderwerpt zich ook aan de hiermee verbonden wettelijke regels.

Register fysiotherapeut

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) hanteert een centraal Kwaliteitsregister (CKR). De fysiotherapeut en lymfe/oedeem therapeut staan hierin geregistreerd, als hij/zij in een periode van 5 jaar een minimaal aantal punten heeft behaald. Deze punten worden verkregen door na/bijscholing, cursussen of opleidingen. Zo blijft de therapeut en lymfe/oedeemtherapeut op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en wetenschappelijke onderzoeken in zijn vakgebied. De zorgverzekeraars gaan alleen contracten aan met fysiotherapeuten en lymf/oedeemtherapeuten die in dit kwaliteitsregister vermeldt staan. Op deze manier zijn de zorgverzekeraars, maar ook de patiënt, gegarandeerd van een kwalitatief hoogwaardig en bij de tijdse behandeling.

Zowel John Slief, Carolien de Jong, Dorothe van Genugten, Wim Asadi als Jaap Sneep zijn BIG geregistreerd en ingeschreven in het centrale kwaliteitsregister van het KNGF. Tevens staan John Slief, Jaap Sneep en Carolien de Jong ingeschreven in het oedeemregister (NVFL). En Jaap Sneep staat ingeschreven in het register voor Geriatrische fysiotherapie (NVFG).

Zo kunt u er van verzekerd zijn dat in onze praktijk aan alle wettelijke regels en kwaliteitseisen wordt voldaan. In ons team heeft iedere fysiotherapeut een eigen patiëntenkring. Indien het gewenst is dat u gebruik maakt van een van onze specialisaties kan eenvoudig van therapeut gewisseld worden, zodat wij u een behandeling op maat kunnen geven.

Wij werken nauw samen of hebben overleg met huisartsen, specialisten, collega fysiotherapeuten, al dan niet met een specialisatie, andere paramedici als Cesar of Mensendieck therapeut, podotherapeut of ergotherapeut. Ook werken wij samen met de thuiszorg. Goede communicatie en onderlinge afstemming zijn een voorwaarde om voor u de optimale therapievorm te bepalen.

Registerfysiotherapeut: zekerheid over kwaliteit

Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek.

kngf_logo logo_mldv_klein   logo_nvfl_klein

Lid van KNGF, MLDV, NVFL en NVFG

KVK Centraal Nederland nr: 09199828