Revalidatie

Revalidatie is een medische term die herstel betekent, of letterlijk weer valide worden na een ongeval of medische ingreep. Het revalidatieproces kan behoorlijk ingewikkeld zijn en zowel lichamelijke als psychische aspecten omvatten. Fysiotherapie is een belangrijk onderdeel binnen de revalidatie. Vaak werken vele disciplines samen rond een patiënt. Denk aan een revalidatiearts, orthopeed, verpleegkundige, ergotherapeut, orthopedische instrumentenmaker, psychotherapie of maatschappelijk werk.

revalidatie 2

De revalidatie begint daarom met een uitgebreid onderzoek naar de stoornis en de gevolgen voor het functioneren van de patiënt. Hiernaast wordt er gekeken naar de motivatie en leerbaarheid van de patiënt om te kijken of er overeenstemming is te vinden over het stellen van haalbare doelen. Aan de hand van die doelen wordt besloten of revalidatie toegevoegde waarde kan hebben voor de patiënt. Nadat de doelen zijn vastgesteld wordt gekeken hoe die doelen te behalen zijn.