johnJohn Slief

Algemeen fysiotherapeut en oedeemtherapeut

Aandachtsgebieden

-Manuele lymfdrainage volgens Vodder
-Oedeem therapie, lymftaping
-Manuele therapie volgens Marsman
-Parasympatische simulatie
-Darm en Huid klachten
-Vruchtbaarheidsverbetering

Opleiding en werkervaring
In 1987 studeerde John af als fysiotherapeut aan de Arnhemse academie voor Fysiotherapie. In 1991 ronde hij de opleiding Manuele Therapie volgens Marsman af (wk, schedel en extremiteiten).  In 1993 de opleiding Manuele Lymfdrainage volgens Vodder. Hij is na zijn afstuderen als fysiotherapeut direct aan het werk gegaan in een particuliere praktijk en sinds 1999 is hij praktijkeigenaar.

Motivatie
Speerpunten uit de opleiding MLDV zijn wel de invloed op de gehele waterhuishouding van de mens en het afremmen van het sympathische zenuwstelsel. Veel lichamelijke klachten zijn te verklaren door (lichte) stagnatie van de vochthuishouding en een te hoge orthosympathische werking (stressniveau).  Het is een holistische kijk op de mens en zijn klachten. Dit beïnvloed sterk mijn (be)handelen naar de mens. Zo behandel ik bijvoorbeeld veel mensen met hoofdpijn, gewrichtsklachten, posttraumatische oedemen, hyperventilatie, darmproblemen (obstipatie, diarree, exceem, migraine), glaucoom  en concentratieproblemen. 

Nevenactiviteiten
Sinds 1993 is John bestuurslid van de vereniging MLDV,een vereniging voor afgestudeerde Voddertherapeuten, waar hij zich inzet voor het organiseren van opfrisdagen, het regelen van PR materiaal en het organiseren van het 5-jaarlijkse symposium. Daarnaast is John sinds 2004 als docent verbonden aan de opleiding Manuele LymfDrainage ad modum Vodder.

Sport en hobby’s
Hardlopen, klussen, lezen, dweilen in een dweilband

E-mail
john@fysiotherapieslief.nl